Integritetspolicy

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Calou AB arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Den beskriver hur vi behandlar personuppgifter om våra kunder i vår webshop samt prenumeranter på vårt nyhetsbrev.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all information som kan hänföras, direkt eller indirekt, till en fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Ansvar över dina personuppgifter
Calou AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss genom köp och övrig kontakt med oss. Vi ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Som kund har du möjlighet att anmärka på hanteringen till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter hanterats felaktigt.

När samlar vi in personuppgifter om dig?
Uppgifter som du själv lämnar till oss
Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss i samband med köp, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar, använder våra digitala kanaler eller kontaktar oss på annat sätt.
Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster
När du besöker vår hemsida registreras information om vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Vi använder oss exempelvis av Google analytics för att registrera information om till exempel operativsystem, version av webbläsare, IP-adress, cookies och unika identifieringsfiler.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners vid t.ex. kreditupplysning.

Åtkomst till dina personuppgifter
Dina uppgifter lagras i vår databas dit endast behörig personal har åtkomst genom inloggning. Vi för aldrig vidare dina uppgifter, varken genom försäljning eller byten av kunddata för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part, så kallat personuppgiftsbiträde, används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. vid kort- och fakturabetalning, till speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av nyhetsbrev och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Användningsområde för dina personuppgifter:
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid bearbetning av beställningar och returer i vår webshop
  • Vid sms-aviseringar om leveransstatus
  • Vid kontakter angående eventuella problem med din leverans
  • Vid korrespondens om frågor och övrig information
  • Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev
  • Vid analyser av köpmönster för att ge dig relevanta erbjudanden och information
  • Vid bekräftelse av minimiålder som enligt lag gäller för att få handla online
  • Vid annonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar
  • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev på hemsidan. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, mejla eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge du för oss är en aktiv kund. Vi raderar dina uppgifter senast 2 år efter ditt sista köp så länge du inte själv väljer att finnas kvar i vårt register.
Undantag görs för uppgifter som vi behöver spara för att uppfylla lagar och regler, till exempel bokföringslagen.

Notera att om du begär att inte ta emot våra nyhetsmail behöver vi behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick, för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick i framtiden.

Cookies
En cookie (kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?
Calou AB använder cookies för att det ska gå att handla i butiken. Om du blockerar cookies kan du därför ej handla i vår webbshop. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på våra sidor och artiklar.

Tredjepartscookies
Vi använder Google Analytics som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Våra kopplingar till sociala media med AddThis för till exempel Facebook, Google+, och Instagram sätter också cookies.
Inga av våra egna eller tredjepartscookies innehåller identifierande information om vem du som besökare är.

Länkar
Webbplatsen Calou.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

Personuppgiftsansvarig
Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill uppdatera dina uppgifter:

info@calou.se

Calou AB
Carina Ek Werderitsch
Sigtunagatan 7
113 22 Stockholm